Vi erbjuder fastighetsägare, hyresgäster, entreprenörer och andra aktiva i bygg- och fastighetsbranschen ett kvalitativt stöd vid byggprojekt och lokalförändringsprocesser. Vi finns med som stöd under valda delar eller under hela resan, från idé till färdig lokal.

Entreprenaduppföljning

• Byggledning
• Byggplatsuppföljning
• Installationssamordning
• Installationskontroll
• Energioptimering
• Kontrollansvar PBL (KA)
• Entreprenadbesiktning

Hyresgäststöd

• Hyresgäststöd vid lokalförändringar
• Lokalbehovsutredningar
• Förfrågningar

Projektledning & Planering

• Projektledning
• Projekteringsledning
• Upphandling
• Behovsanalyser
• Förstudier
• Byggarbetsmiljösamordning (Bas-P)